WordPress instalacja za pomocą konsoli

W tym wpisie pokaże Ci jak zainstalować wordpressa nie wychodząc z konsoli swojego serwera. Wydaje się to proste. Jednak wiele ludzi wybiera ftp. Po co dokładać sobie pracy. Zainstalujmy wordpressa za pomocą konsoli ssh.

WordPress Instalacja w konsoli

wp-install-ssh

Najważniejsze to mieć zainstalowany serwer LAMP na swoim serwerze. Przechodzimy do właściwego katalogu gdzie chcemy zainstalować wordpressa. Wpisujemy:

 wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz

 tar -xzvf latest.tar.gz

Gdzie „latest” to nazwa najnowszej wersji WP. Znajdziemy ją tutaj: wordpress.org

Następnie przenieść pliki WordPress z wydobytego folderu do katalogu głównego Apache domyślne, / var / www / html /:

 sudo rsync -av wordpress/* /var/www/html/
Następnie ustawić odpowiednie uprawnienia do katalogu strony, to znaczy dać własność WordPress plików na serwer WWW, co następuje:
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/

$ sudo chmod -R 755 /var/www/html/


Pora na utworzenie bazy danych.

Logowanie jako root:

mysql -u root -p 

Następnie tworzymy bazę i użytkownika z hasłem:
mysql> CREATE DATABASE wp_myblog;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_myblog.* TO 'your_username_here'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_chosen_password_here';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;

Teraz możemy, albo skonfigurować pliki wp-config-sample.php wpisując w odpowiednie miejsca dane do bazy danych.

Wystarczy że wpiszemy:

 sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
i wykonamy edycję poniższych linii wpisując odpowiednie parametry bazy, które utworzyliśmy powyżej.
</div>
<div>

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', '<code>database_name_here</code>'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', '<code>username_here</code>'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', '<code>password_here</code>'); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', '<code>localhost</code>'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', '<code>utf8</code>'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', <code>''</code>);

</div>
<div>
Ostatnim już krokiem jest restart serwera.
 sudo systemctl restart apache2.service

 sudo systemctl restart mysql.service
5/5 - (1 vote)

Autor

Dominik

Zajmuje się tworzeniem stron internetowych i realizacją działań SEO na rzecz dużych i małych przedsiębiorstw. Pracowałem między innymi dla Semahead czy wydawnictwa HELION. Prowadzę szkolenia z zakresu HTML5 i SEO. Każdego dnia odkrywam nowe możliwości, tak by rozwijać Twój biznes w sieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.